Materiały hydro i termoizolacyjne

materiały izolacyjne - wełna mineralna

Hydroizolacja

 • folie paroizolacyjne, wiatroizolacyjne, malarskie, tunelowe
 • folie budowlane
 • folie fundamentowe
 • izolbety, lepiki na zimno i na gorąco
 • papy zwykłe i termozgrzewalne: podkładowe i wierzchniego krycia
 • papy izolacyjne
 • bitumexy
 • dysperbity
 • zaprawy wodoszczelne

Termoizolacja

 • styropian: podłogowy i do ociepleń budynków
 • styropian ekstrudowany / styrodur /
 • wełna mineralna w matach i w płytach
 • wełna szklana w matach i w płytach
 • styrosuprema
 • otuliny do rur wodnych

 

materiały izolacyjne - styropian
Grupa towarów
Materiały izolacyjne